Info isolatie Team Construct Traditionele sleutel op de deur woningen.
Info Team Construct Traditionele sleutel op de deur woningen.

VERWARMING : Condensatieketel. teamconstruct

 

 

Team Construct : De condensatieketel, " hoe werkt dat ? "

Team Construct : Inbegrepen in alle onze woningen !

Een eenvoudig principe:
de waterdamp en zijn warmte hergebruiken in plaats van deze te verspillen!

Bij het omzetten van waterdamp in vloeistof wordt er warmte gerecupereerd en dus energie!

Dat is eenvoudigweg het basisprincipe van condensatie bij verwarming: de energie die vervat zit in de waterdamp uit de rook hergebruiken.
Voordat hij langs de schoorsteen naar buiten wordt afgevoerd, komt de rook die zeer heet is en die gevormd werd tijdens de verbranding van het gas langs een warmtewisselaar-condensor waardoor het verwarmingswater stroomt.

De waterdamp die in de rook zit, condenseert op de warmtewisselaar, die haar zogenaamd latente warmte recupereert. De rook wordt vervolgens naar buiten afgevoerd op ongeveer 70°C in plaats van 200°C bij een traditionele verwarmingsketel. Ze verwarmt dus “gratis” het water van de verwarmingskring en komt bovenop de warmte van de verbranding. Het water dat bij de condensatie ontstaat (condensaat) wordt afgevoerd naar de riolering.

  • beschrijving
  • schema
Team Construct : Zeer zuinige verwarmingsketels!

De condensatieketel is efficiënter dan een traditionele verwarmingsketel omdat ze de energie die in de rook zit hergebruikt.
Dankzij de condensatie is het rendement van de verwarmingsketels duidelijk verbeterd. In vergelijking met hoogrendementsketels hebben condensatieketels een rendementswinst van 6 tot 9% voor de ketels die op aardgas werken, en van 3 tot 5% voor deze die op stookolie werken.

Team Construct : De prijs: waarom zijn deze condensatieketels duurder in aankoop?

Omdat dit type installatie licht zuur condenswater voortbrengt, moeten condensatieketels vervaardigd worden uit een legering van silicium en aluminium of in roestvrij staal.
Het gebruik van deze duurdere materialen geeft echter voor deze verwarmingsketels ook de garantie van een langere levensduur.
Zij hebben bovendien de meest performante uitrustingen en controleorganen (dichte ketels, branders met voormenging en vermogenmodulatie).
De verlaging van de verwarmingsfactuur compenseert vaak de prijstoeslag van een condensatieketel.
Maak ook gebruik van de financiële ondersteuning die wordt toegekend om deze prijstoeslag te verminderen (renovatiepremies, energiepremie en belastingvermindering).

De combinatie van een condensatieketel en aardgas garandeert u een energiefactuur die tot 20% lager is: het is dus een investering die onmiddellijk rendeert.
Aangezien aardgas minder vervuilend is dan petroleum of steenkool, past aardgas dan ook op een vanzelfsprekende manier bij de condensatieketel. Die oplossing beperkt de uitstoot en draagt bij tot een rationeler energiegebruik.

Door een oude verwarmingsketel te vervangen door een condensatieketel kan men 6.900 kg CO2 per jaar uitsparen, wat overeenkomt met de uitstoot van een wagen die 49.000 km aflegt.